ARMIA KRAJOWA I POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

1 marca 2017 r. Gimnazjum nr 2 było inicjatorem II miejskiego  konkursu historycznego: ARMIA KRAJOWA I POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica dla szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była nauczycielka historii Beata Rubaszewska.

Celem konkursu było:  przybliżenie młodzieży szkolnej historii i problematyki Armii Krajowej, utrwalenie pamięci o tej największej organizacji podziemnej w czasie II wojny światowej,  kształtowanie postaw patriotyzmu i poczucia szacunku dla przyszłych pokoleń.

„Pamięć o ludziach, których życie wypełniała żarliwa służba Ojczyźnie, winna być zapisana w naszych sercach i umysłach. Dlatego doceniając zasługi naszego patrona oraz z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych  dzisiejszy konkurs  dedykujemy pamięci tych,  którzy zapisywali ,, polski cyrograf na wszystkiej ziemi tego świata’’- tymi słowami powitała przybyłych gości i uczestników konkursu Klaudia Fryzowska , uczennica Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2,4, 6,7 , 8 z Oleśnicy oraz Szkoły Podstawowej  Gminy Oleśnica.

W jury zasiedli : Krzysztof Sycianko, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwodu Oleśnica, Wicedyrektor PCEiK Małgorzata Kozłowska i  Dyrektor Gimnazjum nr 2 Dorota Rasała Świtoń.

Tematyka konkursu obejmowała  historię  i  organizację Armii Krajowej w czasie II wojny światowej i  okresie powojennym.

Konkurs składał się z trzech część. Pierwszy etap obejmował test wiedzy związany z tematyką konkursu. Uczniowie zaskoczyli jury naprawdę wysokim poziomem wiedzy.  Drugi etap to występ artystyczny – piosenka lub utwór poetycki dotyczący żołnierzy wyklętych.  Część trzecia to wykonanie  poniższych zadań: udzielenie pierwszej pomocy rannemu, tor przeszkód, wykonanie i przedstawienie radiostacji, wykonanie pieczątki z ziemniaka , utworzenie menu powstańca warszawskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na Sali konferencyjnej BiFK  i poprzedzone było wystąpieniem  STANIAŁAW A. BOGACZEWICZ: „Oni chcieli żyć w wolnej Polsce. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”, STANISŁAW KIEŁB: „Żołnierze Wyklęci – wierni Bogu i Ojczyźnie”

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Burmistrz miasta Oleśnica Michał Kołaciński i dyrektor gimnazjum nr 2 Dorota Rasała Świtoń.

Wyniki konkursu
Drużynowo:
I miejsce – SP 6
II miejsce – Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
III miejsce – SP 8

IV miejsce – SP7

V miejsce – SP2

VI miejsce – SP4

Indywidualnie:

I miejsce – Jakub Janiuk – SP6
II miejsce – Filip Żyła – SP8
III miejsce – Daria Jończyk – SP8