,,BIAŁO-CZERWONE WSPOMNIENIA”

 

18 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej pod opieką nauczycielki historii Beaty Rubaszewskiej uczestniczyli w drugiej edycji konkursu historyczno – czytelniczego Biało – czerwone wspomnienia.

Organizator konkursu było Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie. Celem konkursu było m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i losów Polaków.

Tematem tegorocznej II edycji konkursu była książka Moniki Kowaleczko – Szumowskiej ,, Galop 44” oraz tematyka związana z Powstaniem Warszawskim. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele województwa Dolnośląskiego, głownie członkowie Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. AK i bohaterów AK.

Zespół dwuosobowy w składzie Cezary Janiak i Adrian Szymański  miał za zadanie udzielić na pytania związane z tematem konkursu. Poprawność udzielanych odpowiedzi zadecydowała o przejściu do finału trzech drużyn.

W finale zespoły miały za zadanie przekonać jury, dlaczego warto przeczytać tę książkę.

W wyniku rywalizacji  I miejsce  przypadło  Gimnazjum z Żórawiny, II miejsce – Gimnazjum nr 2 im.  z Oleśnicy, a III Gimnazjum nr 18 z Wrocławia.