Cichociemni – pasowanie na gimnazjalistę

Społeczność  Gimnazjum nr 2 imienia Armii Krajowej  pamiętając o tych niezwykłych  bohaterach  dnia 13  października  2016 r. wzięła udział w  ceremonii pasowania na ucznia. Wspominaliśmy  – pierwszych Cichociemnych– tych, którzy wraz z bronią uzyskaną na Zachodzie skakali na spadochronach, by współtworzyć opór w Ojczyźnie przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Swoje szkolenie uczniowie klas pierwszych z wychowawcami rozpoczęli  od biegu patrolowego w parku zamkowym.Przed wykonaniem zadań na każdym punkcie patrole otrzymały  instrukcje. Musieliśmy się wykazać szybkością i precyzją. Przenosiliśmy granaty, odplątywaliśmy zaplątane liny spadochronu,  strzelaliśmy do celu. Odpowiadaliśmy na pytania związane ze szkołą jak i naszym patronem. Zadaniami kierowali uczniowie klasy 2 a.

Popisywalismy się znajomością hymnu Armii Krajowej .„O Boże skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj. By stał się źródłem naszej siły, nasz dom, nasz kraj”.

Po czujnym okiem zawodowych żołnierzy jednostki wojskowej z 2.Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy przeszliśmy trening żołnierski- musztrę.

Podzieleni na pododdziały sprawnie  zajmowaliśmy  miejsca w szyku podczas zbióreki , przyjmowalismy postawę zasadniczą, wykonywaliśmy obroty , maszerowalismy krokiem równym po boisku szkolnym.

O godzinie 12.00 złożylismy rotę ślubowania

My, uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości Naszej Ojczyźnie i Tobie, Szkoło, uroczyście ślubujemy:

  • Sztandaru swego strzec.
  • Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi.
  • Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i
  • prawdomówność. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły.

Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra Szkoły, Miasta i Ojczyzny.

ŚLUBUJEMY!

Uczniowie klasy 1 a z wychowawcą Anną Kamińską- Kuś

Uczniowie klasy 1 b z wychowawcą Sylwią Pakos

uczniowie klasy 1 c z wychowawcą Moniką Faigą.

Szczególnie chcielibyśmy podziękować za aktywne spędzenie czasu i umożliwienie poznania technik wojskowych:

Dorocie  Rasałe-Świtoń

Dyrektorowi  Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej,

Małgorzacie  Czapidze  -Maciąg

Wicedyrektorowi Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej,

Annie  Kamińskiej -Kuś -nauczycielowi  języka polskiego,

Beacie Dębskiej i Żołnierzom zawodowym z  2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy

Uchwała Sejmu RP czyni  rok 2016 rokiem  Cichociemnych
Cichociemnymi zostawali wyłącznie ochotnicy. Do służby zgłaszali się żołnierze wszystkich stopni i specjalności, w różnym wieku.
 Kandydatów czekało mordercze kilkumiesięczne szkolenie. Jego elementem był forsowny trening fizyczny, prowadzony w brytyjskim ośrodku spadochronowym zwanym Małpim Gajem. Przyszli cichociemni uczyli się posługiwania różnego rodzaju bronią, mieli zajęcia z terenoznawstwa i walki wręcz. Przechodzili też kursy specjalistyczne, np. kontrwywiadu, dywersji czy łączności. 
 – Najważniejszą naszą bronią było wszechstronne wyszkolenie – opowiadał na jednym ze spotkań w Muzeum Powstania Warszawskiego cichociemny gen. bryg. Stefan Bałuk „Starba”. Sam uczestniczył w warsztatach ślusarskich. – Uczyłem się na przykład dorabiania kluczy i otwierania zamków – opowiadał.