Dar dla Aleppo

W ramach wspólnej inicjatywy kościołów chrześcijańskich Samorząd Uczniowski naszego Gimnazjum zorganizował zbiórkę datków dla szpitali i szkół w toczonym konfliktem zbrojnym Aleppo. Inicjatywa odbiła się pozytywnym echem zarówno wśród młodzieży jak i rodziców naszych uczniów.
Inicjatywę popierały władze wojewódzkie i marszałkowskie, prezydent Wrocławia, kurator dolnośląski, liczni prezesi ważnych instytucji, biznesmeni, lekarze i aptekarze.Ich podpisy widnieją opublikowane pod deklaracją współpracy w ramach projektu „Dar dla Aleppo”. Cieszymy się że i my mogliśmy przyłączyć się do tak szczytnej inicjatywy.

W imieniu młodzieży naszego Gimnazjum SU
przewodnicząca – Kaludia Fryzowska
wiceprzewodniczacy – Cezary Janiak
sekretarz -Wiktoria Michalik