„Dopalacze – co to jest?”

W dniu 19 stycznia 2017 r w ramach spotkań z wychowawcami odbyło się  spotkanie rodziców klas I – III z panią Anną Górną pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Pani Górna przygotowała prelekcję na temat dopalaczy. Podczas spotkania poinformowała rodziców, że problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. Powodów tego jest wiele, jednakże niebezpieczeństwo związane z używaniem dopalaczy zmusza nas do zajmowania się tym problemem na szeroką skalę i robienia wszystkiego w celu uświadomienia młodzieży niebezpieczeństwa związanego z używaniem specyfików tego rodzaju.      Ich skład chemiczny jest tak szybko zmieniany, że są trudne do wykrycia i zbadania przez instytucje do tego powołane. Przedstawiła zebranym  prezentację dotyczącą szkodliwości zażywania dopalaczy oraz historię używek w Polsce, zaprezentowała filmy przedstawiające zachowanie człowieka po zażyciu dopalaczy. Rodzice byli pod wrażeniem tego co usłyszeli i zobaczyli. Wyrazili zadowolenie, że szkoła przygotowała taką prelekcję w celu ich uświadomienia w tym zakresie. Prosili jeszcze o takie spotkania, wykłady.

Małgorzata Czapiga – Maciąg