Drzwi otwarte.

W dniach 23 i 25 maja 2017r  Gimnazjum nr 2 im.  Armii Krajowej w Oleśnicy otworzyło swoje podwoje dla młodszych kolegów z klas V i VI z SP 7 w Oleśnicy. Nasi goście mieli okazję poznać swoich nowych kolegów, nowych nauczycieli i nowy budynek szkolny.  Od 1 września 2017 w wyniku połączenia będziemy wszyscy uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, a zaproszenie skierowane do najstarszych uczniów siódemki miało na celu integrację uczniów dwóch szkół.

Uczniowie i nauczyciele gimnazjum przygotowali ciekawe pokazy i warsztaty. I tak goście mieli możliwość zobaczyć ciekawe doświadczenia z chemii i fizyki, uczestniczyli w spotkaniu ze Szkolnym Klubem Europejskim, mogli także utrwalić swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli też okazję do ćwiczeń językowych z języka polskiego oraz języków obcych (j. angielskiego i niemieckiego). Ponadto gospodarze przygotowali także zajęcia sportowe, podczas których szóstoklasiści mieli możliwość zapoznania się z bazą sportową szkoły, wziąć udział w grach sportowo – rekreacyjnych, rozegrania krótkiego meczu czy wykonania paru ćwiczeń na boisku szkolnym.

Z rozmów z uczniami i ich opiekunami uzyskaliśmy bardzo pochlebne informacje na  temat organizacji Drzwi otwartych i pokazanych zajęć.

Zajęcia podczas Drzwi otwartych wraz z uczniami przygotowali: p. Pakos, p. Jurzyk,    p. Waga, p. Rubaszewska, p. Cieśla – Styczeń, p. Jaros, p. Glinka, p. Janicka. Stroną organizacyjną zajęły się: p. Rasała – Świtoń, p. Czapiga – Maciąg, p. Zdyb.

Koordynator: Małgorzata Czapiga – Maciąg