Jak wychować Robota? – Festiwal robotów w Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy.

12 czerwca 2017 r. w Sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy ul. Reja 10 odbył się „Festiwal Robotów” pod hasłem „Jak wychować Robota?”. 

Impreza skierowana była do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z miasta Oleśnica. Główną ideą imprezy było  zaszczepienie w młodych ludziach pasji do robotyki, kreatywności oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów w sposób nieszablonowy. Aby to osiągnąć trzeba zacząć działać już dziś.

Pierwszym etapem – eliminacjami wstępnymi było zbudowanie przez uczniów szkół podstawowych własnych robotów.  Następnie uczniowie Ci zostali zaproszeni do udziały w naszym Festiwalu.

W festiwalu wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych Oleśnicy.  Na początku festiwalu p. Agnieszka Gorzelak wraz z kilkoma uczennicami przybliżyła zgromadzonym historię robotyki. Następnie uczennice zaprezentowały jak wiele można zrobić z liczbami. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na trzyosobowe drużyny.

Kolejnym etapem było rozwiązywanie łamigłówek logicznych oraz równolegle nauka sterownia robotami. Dalszy etap działań obejmował już zaprojektowanie i zbudowanie własnego robota, który po zaprogramowaniu pokona zadaną trasę.  Te działania były już punktowane, w celu wyłonienia zwycięzcy. Aby uczniowie szkół podstawowych mogli swobodnie programować swoje roboty, każda drużyna miała mentora, którymi byli uczniowie naszego Gimnazjum.

W efekcie działań, najlepszą drużyną okazały się osoby:
Jakub Wróbel SP 7 im. Jana Pawła II
Mateusz Cieślak SP 2 im. Jana Kilińskiego
Michał Kotwicki SP 8 im. Noblistów Polskich

II miejsce
Dominik Bełza SP 2 im. Jana Kilińskiego
Kaludia Sójka SP 6 im. Janusza Korczaka
Marcin Uznański SP 6 im. Janusza Korczaka

III miejsce:
Michał Stopczyński SP 7 im. Jana Pawła II
Igor Misiaszek SP 4 im. Prof. Romana Podoskiego
Emilia Walasek SP 8 im. Noblistów Polskich

Festiwal nie odbyłby się, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych. W celu pozyskania funduszy na zakup zestawów robotów, nauczyciel informatyki p. P. Weliczko przy wsparciu dyrektora szkoły p. Doroty Rasały-Świtoń, napisali projekt do Fundacji Aktywnej Młodzieży działającej przy BZ WBK w celu pozyskania grantu finansowego na doposażenia pracowni informatycznej w zestawy robotów. Projekt został rozpatrzony pozytywnie przez Kapitułę Fundacji, dzięki czemu szkoła otrzymała ponad 8 tyś zł dofinansowania. Za tę kwotę zakupiono 4 zestawy robotów.

Galeria prac konkursowych – „Zbuduj swojego robota z klocków LEGO”

Galeria z wydarzenia.