Katyń na zawsze jest w naszej pamięci

Temat Katynia często wspominany jest przez społeczność Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy. Warto wspomnieć wydarzenie, które miało miejsce trzynastego  kwietnia 2010 r. Wówczas to obok  Bazyliki pw. Św. Jana Apostoła z inicjatywy Dyrektor Doroty Rasały Świtoń  posadzono dwa dęby pamięci. Jeden ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, drugi zaś symbolizujący pamięć jednej z ofiar katyńskich – kapitana Jana Wąsowskiego, zamordowanego przez NKWD w Charkowie.

To nie był jednak koniec naszych działań, a dopiero początek.  We wrześniu 2011 r „zaraziliśmy” pamięcią do przeszłości dziesięć grup z różnych placówek oświatowych w Oleśnicy: oleśnickie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące. Ich zadaniem było spotkać się z członkami rodziny zamordowanych na nieludzkiej ziemi, przeprowadzić wywiady, zebrać rodzinne pamiątki i wykonać prezentacje, które zostały przedstawione w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu czasie gali podsumowującej projekt.  Efekty pracy młodych ludzi spotkały się wówczas  z dużym podziwem i wzruszeniem ze strony zebranych.

Następnie uroczystość przeniosła się do parku na ulicy Klonowej gdzie odbyło się uroczyste zasadzenie dębów ku pamięci każdej zaprezentowanej wcześniej postaci. Dęby zostały zasadzone przez rodziny oraz grupy projektowe i oznaczone tabliczkami z imieniem i nazwiskiem każdej z zamordowanej osób. W sumie posadzono dziesięć dębów upamiętniających  następujące postaci:

·         Kapitana Janusza Libickiego, osadzonego w  Kozielsku i  zamordowanego w   Katyniu

·         Porucznika Jaskierskiego Józefa,

·         Aspiranta Policji Państwowej Feliksa Gaik ,osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje

·         Aspiranta  Policji Państwowej Piotra Pawła Florkiewicza , osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje

·         Aspiranta Policji Państwowej Andrzeja Rataj ,osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje

·         Majora Adolfa Tracewskiego, osadzonego w  Starobielsku, zamordowanego w Charkowie

·         Podpułkownika Franciszka Tabaczyńskiego, osadzonego w Starobielsku, zamordowanego w

·         Charkowie

·         Porucznika Karola Augustowskiego ,osadzonego w  Kozielsku, zamordowanego w  Katyniu

·         Aspiranta  Policji Państwowej Stanisława Mudry, osadzonego w Taszkowie, zamordowanego w Miednoje,

·         Kapitana Kazimierza Kasperkiewicza, osadzonego w  Starobielsku ,zamordowanego w  Charkowie.

Od tamtego czasu przynajmniej dwa razy w roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy udowodniają jak ważną rolę odgrywa dla nich pamięć o przeszłości. Nie zważając na pogodę oczyszczają tabliczki, zapalają znicze i pielęgnują drzewka pamięci.  Stałym elementem szkolnego kalendarza jest kilka razy w roku doglądanie symbolicznych miejsc pamięci zamordowanych m.in. w Katyniu.

Nasze działania to również opowiadanie nowym uczniom o historii dębów i przede wszystkim o historii osób, którym są poświęcone. Chcemy w ten sposób podzielić się z całą społecznością naszej szkoły historią dębów katyńskich.
Dopóki bowiem będzie istnieć Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy pamięć o bohaterach – żołnierzach straconych podczas II wojny światowej nigdy nie umrze.

Przechodząc parkiem przy ulicy Klonowej przechodniu zatrzymaj się na chwilę i wspomnij  o tych ludziach, bo tylko w ten sposób możemy Katyń ocalić od zapomnienia.