Kolejny sukces historyków z Gimnazjum nr 2

12 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy po raz kolejny udowodnili, że są najlepsi w województwie. Tym razem z zakresu wiedzy o Armii Krajowej.
Drużyna w składzie : Cezary Janiak – 3a, Klaudia Fryzowska – 2b i Adrian Szymański – 3b wzięła udział w XII Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej

 zorganizowanym przez Gimnazjum nr 18 im. AK we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej- Obwód Wrocław- Fabryczna, Instytutem Pamięci Narodowej i X Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia.
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży szkolnej historii i problematyki Armii Krajowej, utrwalenie pamięci o patronie szkoły, kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia szacunku dla przyszłych pokoleń.
W konkursie uczestniczyły szkoły z Dolnego Śląska. Konkurs dzielił się na część drużynową i indywidualną. W części drużynowej każdy pisał indywidualnie test z wiedzy o Armii Krajowej. Punkty otrzymane w ten sposób przechodziły na konto drużyny i decydowały o wyłonieniu ośmiu osób do półfinału .
Druga część konkurencji zespołowych to rozgrywki sportowe – tor przeszkód (rzut granatem, pole minowe, noszenie rannego na noszach). Za tę część drużyna otrzymywała kolejne punkty.
Część indywidualna to obok testu udzielenie odpowiedzi ustnie na 2 wylosowane pytania z zakresu wiedzy o patronie.
Rywalizacja była zaciekła, mimo to wszyscy przedstawiciele naszej drużyny zakwalifikowali się do części indywidualnej konkursu – drugi etap.
Ostatecznie po raz trzeci z rzędu Gimnazjum nr 2 zostało zwycięzcą powyższego konkursu drużynowo. Dodatkowo indywidualnie Cezary Janiak otrzymał I miejsce indywidualnie, zaś Klaudia Fryzowska otrzymała tytuł najlepszej dziewczyny, która brała udział w konkursie.

Opiekunem grupy była Beata Rubaszewska.