Kolejny sukces z historii uczniów Gimnazjum nr 2

Marzec okazał się być owocnym w sukcesy dla uczniów naszego gimnazjum biorących udział w inicjatywach PCEiK w Oleśnicy.

Zaczęło się od udziału w projekcie : Żołnierze podziemia antykomunistycznego na Dolnym  Śląsku. Dwie grupy projektowe przygotowały element wystawy . Grupa pani Anny Kołodrubiec przybliżyła postać Heleny Motykówny, PS. Dziuńka, a grupa pani Beaty Rubaszewskiej – Jerzego Woźniaka.  30 marca nastąpiło uroczyste zamknięcie wystawy, którą od 1 marca można było obejrzeć w Galerii 56 w PCEiK w Oleśnicy. Gościem spotkania była pani Iwona Chowańska, pracownik  Oddziału Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we Wrocławiu. Wygłosiła ona dla zebranych prelekcję:  Polska szuka Bohaterów. O poszukiwaniach Żołnierzy Wyklętych w  Polsce. Osoby zaangażowane w przygotowanie wystawy (w tym grupy projektowe z Gimnazjum nr 2) zostały nagrodzone dyplomami i publikacjami z IPN.

Kolejnym istotnym sukcesem było uzyskanie I miejsca w konkursie powiatowym ph.:,,O Polskę niepodległą-Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956”.  Jego celem było : zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach 1944-1956, odkrywanie faktów historycznych dotąd nieznanych, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem , kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł historycznych . W jury zasiedli: Przemysł Strzelec – nauczyciel historii z LO w Sycowie i pani Iwona Chowańska, o której pisałam wcześniej.
Konkurs został ogłoszony na terenie Gimnazjum nr 2 w styczniu. Odbyły się eliminacje wewnątrzszkolne w wyniku których do finału przeszło dwóch uczniów. To oni reprezentowali szkołę w powiecie.
Uczniowie napisali test, z którego punkty łącznie przypadły drużynie. Następnie przedstawili prezentację o Elżbiecie Zawackiej – jedynej Cichociemnej.  Klaudia Fryzowska i Cezary Janiak okazali się być bezkonkurencyjni.  To właśnie oni zostali finalistami konkursu otrzymując pierwsze miejsce.
W czerwcu spotkają się ponownie podczas podsumowania konkursów powiatowych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy .