Kolejny wyjazd do Instytutu Chemii we Wrocławiu

Dnia 12 kwietnia 2017 r. odbył się wyjazd do Instytutu Chemii we Wrocławiu. Zorganizowany został przez Panią Sylwię Pakos. Udział w nim wzięły uczniowie klas I-III.

Wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie 13.30. Na miejscu oddaliśmy kurtki i plecaki do szatni. Przy wejściu do sali ubraliśmy fartuchy, gumowe rękawiczki i okulary ochronne oraz otrzymaliśmy karty pracy. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich składała się z klas I i II, a druga z klas III. Wykonywaliśmy następujące doświadczenia:

* Rozpuszczanie substancji w wodzie.

* Porównanie rozpuszczalności substancji w rożnych rozpuszczalnikach.

* Efekty cieplne rozpuszczania.

* Rodzaje roztworów: rozwór właściwy, koloid, zawiesina.

* Otrzymywanie emulsji.

* Badanie rozpuszczalności siarczanu(VI) miedzi(II) w wodzie. Roztwory nasycone i nienasycone.

* Zobojętnianie kwasu solnego zasadą sodową.

* Zobojętnianie zasady sodowej kwasem solnym.

* Otrzymywanie soli reakcji tlenków metali z kwasami.

* Otrzymywanie soli w reakcji metalu z kwasem.

* Otrzymywanie soli w reakcji tlenku niemetalu z zasadą.

* Reakcje soli z kwasami.

* Reakcje soli z solami.

Po zapisaniu obserwacji oraz wniosków, posprzątaliśmy nasze stanowiska. Następnie pojechaliśmy do McDonalda, aby się posilić. Do Oleśnicy wróciliśmy około godziny 18.00.

Wszyscy uczestnicy wycieczki świetnie się bawili oraz nauczyli wiele nowych rzeczy.

Weronika Możdżeruk, 2C