Konferencja kończąca projekt „Zapobieganie nadwadze…”

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, znany pod nazwą „Zachowaj równowagę”.
Oficjalne rozpoczęcie konferencji zainaugurował swoim przemówieniem prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Poszczególne Zadania Projektu zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione przez zaproszonych ekspertów. Uczestnicy spotkania wzięli udział w debatach, dzięki którym można było zapoznać się z doświadczeniami osób realizujących Projekt. Konferencja była również okazją do nakreślenia planów na przyszłość i nowych wyzwań, jakie czekają na ekspertów Instytutu w kolejnych latach.
image21481120106
Realizowany przez nas w ostatnich latach Projekt pokazuje, że dobrze prowadzona, kompleksowa edukacja społeczna, wspierana przez konkretne działania skierowane do kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży, osób z nadmierną masą ciała oraz ogółu konsumentów to najlepszy sposób na ograniczenie występowania otyłości i nadwagi. Wiedza na temat szkodliwych skutków nadmiernej masy ciała powinna być przekazywana do jak największej liczby osób. O problemie nadwagi i otyłości trzeba stale rozmawiać, ponieważ jest to ogromne zagrożenie zdrowotne, a nie wszyscy – niestety – zdają sobie sprawę z tego, jakie są ich konsekwencje.

prof. Mirosław Jarosz,
kierownik Projektu,
dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia,
na konferencji podsumowującej efekty Projektu.