Konkurs na spot filmowy!

Uwaga!!!

Twoja pierwsza szansa na „6” na koniec roku!!!

Zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie:

NA SPOT FILMOWY PROMUJĄCY ZDROWY TRYB ŻYCIA, WOLNY OD UŻYWEK, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM OD NARKOTYKÓW I TZW. DOPALACZY
pn. „PRZYTOMNI”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  1. Prace są realizowane i zgłaszane zespołowo,
  2. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie pokazanie problemu zażywania, nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyków i tzw. dopalaczy).
  3. Uczestnik może zgłosić jeden spot.
  4. Spot nie powinien przekroczyć 40 sekund. Spoty trwające powyżej 40 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
  5. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku video w formacie: DV-AVI lub MPEG4.

Ostateczna data złożenia pracy konkursowej w szkole upływa z dniem 25 września 2015 r.

Szczegóły u p. Weliczko – sala 203.

Więcej szczegułów konkursu na stronie: www.dopalaczekradnazycie.pl