Konkurs !!!!

Zapraszam do udziału w konkursie:  ,,MŁODZI O HIV”

Zapraszam do udziału, wszystkich chętnych, ambitnych oraz tych,  którzy chcą ponieść swoją ocenę z informatyki. konkurs trwa do 25 listopada 2016 r.

  1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w wersji elektronicznej.
  2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w wyznaczonym terminie wykonają i dostarczą prace konkursowe.
  3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prezentacje autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.
  4. Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w formacie Power Point  i zajmować maksymalnie 20 slajdów.

Pełna treść regulaminu konkursu

Załącznik 1.

Załącznik 2