O Jubileuszu 10 lecia Rodziny Szkół im. Armii Krajowej

O  Jubileuszu 10 lecia Rodziny Szkół im. Armii Krajowej w Oleśnicy piszą w wielu mediach. Poniżej zamieszczamy kilka wzmianek o naszej uroczystości.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak odznaczony Medalem „Pro Patria”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otrzymał Medal „Pro Patria” od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyróżnienie wręczono Wojewodzie podczas jubileuszu 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK w Oleśnicy. O nadanie medalu Wojewodzie Pawłowi Hreniakowi wystąpił Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Źródło informacji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu


Obchody 10 – lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej w Oleśnicy

gala szkół AK

Wczoraj w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy odbyła się uroczystość z okazji 10 – lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Obchody zostały zorganizowane przez Burmistrza Miasta Oleśnica, Dolnośląską Rodzinę Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Podczas uroczystości zostały wręczone Medale „Pro Patria”. Wśród 10 osób uhonorowany został zaszczytnym odznaczeniem Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej powstała w Oleśnicy 14 lutego 2007 r., w 65. rocznicę powstania Armii Krajowej. Jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które uzyskało status oficjalnego projektu wpisanego w działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Ideą powołania i funkcjonowania Rodziny Szkół jest upowszechnianie tradycji i dziedzictwa Armii Krajowej oraz kształtowanie postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość Ojczyzny.

Dla uczniów i nauczycieli szkół zrzeszonych w Dolnośląskiej Rodzinie zorganizowane zostały warsztaty m.in. „Symbole narodowe w przestrzeni publicznej”, „Znak Polski Walczącej” oraz „Z pamięcią w sercu i melodią na ustach”. Podsumowany został konkurs „Wierszem, prozą i obrazem o Armii Krajowej”.

Źródło informacji: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.


Święto Rodziny Szkół AK

Obchody jubileuszu 10 – lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK odbyły się 8 lutego 2017 r. w sali widowiskowej BiFK. W uroczystości uczestniczył starosta Wojciech Kociński oraz członkowie zarządu powiatu Zdzisława Jakimiec oraz Krzysztof Sycianko.

Wczorajsze uroczystości swą obecnością zaszczycili także m.in.: wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, biskup pomocniczy wrocławski Andrzej Siemieniewski, ksiądz infułat Władysław Ozimek, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk,  dowódca Garnizonu Oleśnica ppłk Dariusz Zaręba, przedstawiciele samorządów: trzebnickiego, wrocławskiego, wałbrzyskiego, bolesławieckiego, milickiego, strzelińskiego oraz reprezentacje szkół tworzących Dolnośląską Rodzinę Szkół Armii Krajowej i Bohaterów AK.

Rodzina Szkół powstała 14 lutego 2007 r. z inicjatywy Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy i liczy obecnie 16 szkół z terenu województwa dolnośląskiego. Działalność koncentruje się na wszechstronnym  rozwoju dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz kultywowaniu pamięci bohaterów AK, popularyzowaniu bohaterstwa Armii Krajowej oraz integracji środowisk, którym bliskie są idee tej organizacji. Dolnośląska Rodzina współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, organizuje projekty, wystawy, uczestniczy w konkursach.

Podczas wczorajszych uroczystości z rąk Magdaleny Merty medal „Pro Patria” – „za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej” – otrzymali m.in. Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, oraz Michał Kołaciński, burmistrz Oleśnicy. Ten medal przyznaje krajowy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.


Medal „Pro Patria” dla Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy.

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej…” pod takim tytułem w środę 8 lutego na sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kulturowego w Oleśnicy odbyła się uroczysta jubileuszowa gala, zorganizowana z okazji 10-lecia Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie medali Pro Patria.

Przyznawane są one przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród osób, które otrzymały to zaszczytne odznaczenie z rąk Magdaleny Merty, wdowy smoleńskiej po Tomaszu Mercie – wiceministrze kultury, znalazł się Burmistrz Marek Długozima oraz m.in. Wojewoda Paweł Hreniak i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Oprócz odznaczonych wymienionych powyżej, wśród zaproszonych gości znaleźli się także –  Ryszard Filipowicz-prezes Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK, Jarosław Delewski – dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu, przedstawiciele Biura Edukacji Narodowej wrocławskiego oddziału IPN, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół należących do Rodziny AK, a przede wszystkim  kombatanci.

– Troska o wychowanie patriotyczne młodzieży to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przede mną – burmistrzem Gminy Trzebnica. Wpisuje się w to również krzewienie pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy Armii Krajowej. Wiemy, że prawda o nich przez wiele lat była zakłamywana w naszej historii, a bez niej trudno było budować świadomość przyszłych pokoleń. Dlatego też od wielu lat w naszej gminie w sposób szczególny i z należytym szacunkiem obchodzimy święta i uroczystości państwowe, tak, aby bohaterowie historii zostali należycie upamiętniani – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał – W ostatnim czasie w Trzebnicy uroczyście odsłoniłem dwa ważne pomniki: pomnik pamięci ofiar Katynia i Smoleńska, a także pomnik gen. Ryszarda Kuklińskiego. Cieszę się, że te działania zostają dostrzeżone, bowiem jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Dziękuję również Pani Grażynie Kanteckiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, za wsparcie wniosku o przyznanie mi tego zaszczytnego odznaczenia. Jest ona również główną inicjatorką przyłączenia się Szkoły Podstawowej nr 2 do Rodziny Szkół AK.

Uroczystość rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe ze wszystkich szkół z Rodziny oraz asysta wojskowa. Mszy przewodniczył  Jego Eminencja biskup Andrzej Siemieniewski. Następnie obchody przeniosły się do sali Biblioteki i Forum Kulturowego w Oleśnicy, gdzie wszystkich zebranych przywitała Dorota Rasała-Świtoń przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej, która w krótkim wystąpieniu podsumowała 10 lat pracy i wspólnych projektów.

Ideę powołania i funkcjonowania Rodziny Szkół im. AK doskonale oddają słowa Wojciecha Trębacza z wrocławskiego oddziału IPN – „ Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK jest przykładem doskonałej współpracy nie tylko szkół, instytucji, organizacji, władz samorządowych, ale też potrzeby jednoczenia się społeczności lokalnych wokół ważnych idei, jakimi są wychowanie patriotyczne, pamięć o niezwykłych ludziach , bohaterach AK, wartości niezmiennych przez lata  pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Szczególne podziękowania i słowa uznania za wieloletnie zaangażowanie w działalność Rodziny Szkół im. AK oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej otrzymała również Grażyna Kantecka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, która swoje istnienie oraz wychowanie przyszłych pokoleń młodzieży nierozerwalnie związała z duchem patriotycznym patrona placówki gen. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej.

Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 19 placówek oświatowych. Są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea i zespoły szkół m.in. we Wrocławiu, Oleśnicy czy Strzelinie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy.

Źródło informacji: Gmina Trzebnica.


Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej – Oleśnica, 7–8 lutego 2017

7 i 8 lutego 2017 r. w Oleśnicy odbyły się uroczystości z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Podczas dwudniowych obchodów uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, m.in. „Szkoła Cichociemnych STS 64” (organizowanych przez stowarzyszenie „Akademia Przygody”), „Symbole narodowe w przestrzeni publicznej” czy „Znak Polski Walczącej”. Było także wspólne rodzinne śpiewanie „Z pamięcią w sercu i melodią na ustach” oraz podsumowanie konkursów „Wierszem, prozą i obrazem o Armii Krajowej”.

8 lutego uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy z pocztami sztandarowymi wszystkich szkół oraz asystą wojskową. Po niej uczestnicy wzięli udział w jubileuszowej gali w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że z dumą patrzą na młodych, którzy potrafią kultywować pamięć o bohaterach Armii Krajowej. Uczniowie przygotowali przedstawienie ukazujące dziesięcioletnie zaangażowanie szkół w projekt edukacyjny, który – jak podkreśliła Dorota Rasała-Świtoń, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy – jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym, wykraczającym daleko poza ramy edukacji formalnej.

Koordynatorami projektu ze strony IPN są Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz.

Podczas uroczystej gali przyznano także odznaki okolicznościowe i medale „Pro Patria”. Wyróżniono m.in. wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Wojciecha Bochnaka, Dariusza Chmurę, Marka Długozimę, Michała Kołacińskiego, Romana Kowalczyka, Zygmunta Nowaczyka, Danutę Jadwigę Pawluk, Jana Żukowskiego. Odznaczenia wręczyła Magdalena Merta, doradca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 19 placówek oświatowych. Są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea i zespoły szkół m.in. we Wrocławiu, Trzebnicy, Miliczu oraz Oleśnicy.

Źródło informacji: Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu.