Obchody 10 rocznicy powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Amii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

W dniach 7, 8 lutego na terenie naszego miasta odbyły się jubileuszowe obchody 10 lecia powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Rocznicowe obchody swoim patronatem objęli:

Minister Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Paweł Hreniak

Wojewoda Dolnośląski


Leszek Żukowski

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK


Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu


Krzysztof Kawalec

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu


Z tego wydarzenia prezentujemy film, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej.