Oczekiwany jubileusz

Bóg – Honor – Ojczyzna to hasła, które szczególnie ukochali sobie uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej.

Świadczy o tym między innymi zaszczytne imię, które szkoła nosi  jak również liczne inicjatywy , których podejmowała się społeczność szkolna przez minione lata.

Dziesięć lat temu z inicjatywy dyrektor Gimnazjum nr 2 Doroty Rasały Świtoń tą miłością do patrona „ zaraziliśmy”  szkoły z Dolnego Śląska zakładając Dolnośląską Rodzinę Szkół imienia Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Rodzina liczy obecnie 16 szkół z terenu województwa dolnośląskiego. Ponadto z naszą Rodziną Szkół współpracują dwa Szkolne Kluby Historyczne im. AK. Przypomnę, że dyrektor gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej , pani Dorota Rasała Świtoń, została  nominowana przez prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK pana Stanisława Oleksiaka  na koordynatora  działalności Klubów w województwie dolnośląskim.

Z okazji wspaniałego jubileuszu w dniach 7 i 8 lutego na terenie naszego miasta odbędzie się dwudniowe spotkanie reprezentacji uczniów szkół należących do Rodziny. Będzie ono miało  charakter edukacyjny i integracyjny. Odbędzie się również uroczysta Gala z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji szkół, kombatantów, władz samorządowych i zaproszonych gości.

Przewodnicząca Rodziny, Dorota Rasała Świtoń poinformowała nas również, że patronat nad tym wydarzeniem objęli:

  • Jan Józef Kasprzyk pełniący obowiązki Szefa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Paweł Hreniak  Wojewoda Dolnośląski
  • Leszek Żukowski Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
  • Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu
  • Krzysztof Kawalec Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
  • Michał Kołaciński Burmistrz Miasta Oleśnica