Oleśniccy nauczyciele na odczycie w PCEiK w Oleśnicy

 Anna Kołodrubiec, nauczycielka  języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy , autorka  biuletynu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Oleśnica. Biogramy poprowadziła prelekcję na temat współpracy ZWZ – AK  z Polską grupą konspiracyjną Olimp w Oleśnicy dla nauczycieli z Powiatu Oleśnickiego w PCEiK.  Spotkanie miało miejsce piątego grudnia .

Pani Ania opowiedziała  o konspiracyjnej grupie Olimp prezentując m.in. takie postaci jak  Piotr Jasiak, Artur Braun , czy  Bolesław Dolewski.  Opowiedziała o ich życiu, działalności . Zrelacjonowała wypowiedzi świadków, członków rodzin, z którymi osobiście przeprowadziła szereg rozmów. Przedstawiła nazewnictwo ZWZ AK w pięciu powiatach  – Syców, Oleśnica, Namysłów, Wrocław, Ostrzeszów i Kępno. Spotkanie było bardzo wartościową lekcją historii. Pozwoliło zgromadzonym zapoznać się z historia swojej małej ojczyzny.

Zebrani mieli również okazję zapoznać się z wcześniejszymi pracami pani Ani. Nauczycielka systematycznie wydaje artykuły m.in. w Kwartalniku Powiatu Oleśnickiego i Miscellanea Oleśnickie. Tematy, którymi zajmowała się do tej pory to m.in.:

  • Trudne początki osadnictwa żołnierzy AK w powiecie sycowskim i oleśnickim
  • Współpraca ZWZAK z Polską grupą konspiracyjną „Olimp „ w Oleśnicy – Wrocławiu
  • Kedyw „za słupkami” w Oels podporządkowany okręgowi Poznańskiemu AK

Jako nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy często spotyka się z uczniami naszej szkoły przybliżając im postaci Oleśniczan- żołnierzy Armii Krajowej związanych z obwodem Oleśnica takich jak: Laluta, nieżyjący już – Józef Wójcik ps. Jurek, Halina Urbaniak ps. Lilijka, Józef Smaga ps. Sosna, Józef Młynarz ps. Farys, czy Janina Kasprzak ps. Jaskółka – nasza szkolna „babcia”.

Dzięki jej działalności  dotąd mało znana historia naszego miasta jest na reszcie odkrywana i rozpowszechniana.