Ostatnie pożegnanie radnego

Uczniowie Gimnazjum nr 2  pomogli spełnić ostatnią wolę pana  Józefa Stojanowskiego.

 Józef Stojanowski był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Miasta Oleśnicy.  Był również nauczycielem matematyki w sąsiadującym z naszą szkołą Liceum Ogólnokształcącym. Ostatnią wolą zmarłego było nieprzynoszenie kwiatów na pogrzeb lecz wpłacanie datków na rzecz chorej dziewczynki – Nikoli. Nasi uczniowie jako wolontariusze PCK  uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych przy ulicy Wileńskiej.