Podaruj znicz na Kresy

Uczniowie naszego Gimnazjum po raz kolejny uczestniczyli w akcji zbiórki zniczy na Kresy. Celem działania było uczczenie pamięci o naszych przodkach i polskiej tradycji narodowej ,dbanie o opuszczone i zapomniane polskie mogiły, które pozostały na zawsze na ukochanych Kresach.
Akcję koordynowała pani Bogusława Jaros. Łącznie zebrano 222 znicze.
Wszystkim ,którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.