Programowanie na ekranie

Uczniowie naszego Gimnazjum, na zajęciach informatycznych aktywnie programują wykorzystując aplikacje dedykowane do tego celu. 

W czasie zajęć informatycznych programowanie realizowane jest na platformie code.org Wszyscy uczniowie klas II są zalogowanymi użytkownikami tego systemu, dzięki czemu mogą  doskonalić swoje umiejętności logicznego myślenia nie tylko w czasie lekcji, ale także w czasie wolnym w domu. Platforma jest dla młodzieży bardzo przyjaznym środowiskiem edukacyjnym.