Samorząd Uczniowski o potrzebach młodzieży w naszym powiecie

Dnia 30.11.2016 roku uczniowie naszego Gimnazjum wraz z panią Katarzyną Jurzyk udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy na konferencję – Potrzeby młodzieży w moim powiecie.

Przedsięwzięcie miało szanse powodzenia dzięki Stowarzyszeniu Semper Avanti i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie było podzielone na trzy części. Najpierw wraz z trenerem omówiliśmy czym jest Młodzieżowy Sejmik i na czym on polega jego praca .

W drugiej części dobraliśmy się w grupy i omawialiśmy temat,który podali przewodniczący poszczególnych grup.

Trzecią częścią stanowiły wybory do Młodzieżowego Sejmiku. Kandydatem z naszej szkoły był Cezary Janiak uczeń klasy III a .

Niewiele zabrakło aby nasz kolega został radnym Sejmiku Dolnośląskiego.

Wiktoria Michalik 3a