Spotkanie z absolwentką

W dniu 15. listopada 2016 r. absolwentka naszego gimnazjum Wioleta Piotrowicz przeprowadziła zajęcia w klasach 1b oraz  2c  ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska” realizowanego we współpracy z Fundacją „Chronić dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Tematem zajęć była historia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy. Uczniowie poznali walory architektoniczne budynku, które Pani Wioleta Piotrowicz zaprezentowała w prezentacji multimedialnej, rozpoznawali także elementy architektury gmachu wzorowane na  innych zabytkach w mieście. Uczestnicy uzyskali wiedzę o najciekawszych miejscach w budynku  szkoły oraz  o ich przeznaczeniu w przeszłości i współcześnie,. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Barbara Zdyb