Spotkanie z Zofią Pilecką – oczami uczniów…

Relacja  uczniów ze spotkania z p. Zofią Pilecką – córką Rotmistrza Witolda Pileckiego. W dniu 17. 09. 2016, o godzinie 16.00 na podwórzu restauracji „Szuwary” odbyło się spotkanie Pani Zofii Pileckiej – córki słynnego, bohaterskiego rotmistrza – z uczniami naszej szkoły oraz gronem pedagogicznym. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością burmistrz miasta Oleśnica, Pan Michał Kołaciński, który w krótkim przemówieniu wyraził hołd i uznanie dla osoby rtm. Witolda Pileckiego. Spotkanie rozpoczęło się hymnem szkoły – ‚Modlitwą Obozową’, odśpiewanym razem z panią Pilecką. Następnie uczniowie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Oleśnicy przybliżyli nam życiorys rotmistrza Witolda Pileckiego, recytując wzruszające wiersze na jego cześć oraz przytaczając fragmenty jego dzienników z okresu uwięzienia, z których można było dowiedzieć się, że Pilecki przeniknął do Obozu Zagłady Auschwitz, dobrowolnie oddając się w ręce gestapo, by uciec po prawie czterech latach. Córka rotmistrza przybliżyła słuchaczom postać swojego ojca, podając szereg interesujących faktów i prostując niektóre informacje na jego temat, m.in. długość jego pobytu w Obozie Koncentracyjnym. Szczególnie poruszające były powojenne losy rotmistrza, zwłaszcza okoliczności jego tragicznej śmierci w katowni UB. Do młodych słuchaczy najbardziej przemawiały wspomnienia z dzieciństwa Pani Pileckiej, narażonej na rozłąkę z ojcem, cierpiącej biedę i niepewność jutra. Mnie szczególnie utkwiło w pamięci opowieść Pani Pileckiej o wartościach, którym był wierny jej ojciec, zwłaszcza obowiązek mówienia prawdy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zadać pytania, na które Pani Pilecka udzielała chętnie odpowiedzi. Spotkanie było tak udane, że jego uczestnikom nie przeszkodził nawet przelotny deszcz. Na końcu odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne, m.in. „Dziewczyna z granatem” czy „Miasto 44” oraz wyraziliśmy nadzieję, że Pani Pilecka odwiedzi nas jeszcze w najbliższym czasie.

Weronika Polak, I c

W dniu 17.09.2016 roku odbyło się spotkanie z Zofią Pilecką, córką Rotmistrza Witolda Pileckiego, który potajemnie zbierał informacje o Obozie Koncentracyjnym Auschwitz . Spotkanie odbyło się o godzinie 16:00 w kawiarni Szuwary. Współorganizatorem byli uczniowie i kadra nauczycielska Gimnazjum nr. 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy. Pani dyrektor Dorota Rasała Świtoń rozpoczęła słowami wstępu . Pani Zofia została zaskoczona przez uczniów, gdyż odbył się dla niej krótki spektakl poetycki w którym to uczniowie przybliżyli historię Pana Witolda Pileckiego. Nasza bohaterka bardzo chętnie opowiadała o historii swojego ojca jak i odpowiadała na pytania uczniów i gości. Opowiadała o tym jak jej ojciec szanował naturę, jakim był wspaniałym ojcem i jak przeżył ponad dwa i pół roku w piekle. Po tym przedstawiła gościom smutną historię bezowocnych poszukiwań swego ojca przez wiele długich lat. Jednakże wciąż ma nadzieję, że grób jej córki, która zmarła po urodzeniu może ją naprowadzić na ślad ojca. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali harcerskie piosenki, złożyli życzenia i podziękowali. Pani Zofia obiecała, że przyjedzie na ognisko za pół roku i wtedy poczyta nam poezję autorstwa jej ojca. Uczniowie przyjęli to z wielkim entuzjazmem.

 Mikołaj Łyniewski, II B