Sprzątanie Świata – Polska

Sprzątanie świata……

    W czwartek nikt nie mógł spokojnie usiedzieć na lekcjach. Wszyscy czekali na ostatnią godzinę lekcyjną. Kiedy wreszcie nadeszła, cała klasa zgodnie wyszła przed szkołę i ruszyła w stronę parku przy ulicach Wały Jagiellońskie i Kruczą  Wyposażeni w foliowe rękawiczki i worki byliśmy gotowi wysprzątać chociaż tak mały kawałek ziemi. Gdy dotarliśmy na miejsce każdy z nas poczuł zawód, ale równocześnie szczęście. Z pewnością przezwyciężyło to drugie uczucie. Poprzednimi laty w akcji sprzątania świata mogliśmy zebrać nawet trzy worki śmieci. W tym roku nie udało nam się zebrać nawet jednego. Oznacza to, że ludzie zaczęli dbać o środowisko i nie wyrzucają już wszystkiego na trawę. Mam nadzieję, że tak zostanie, i że będziemy mogli żyć w zdrowym i wolnym od śmieci środowisku.

 Natalia Pluta,  uczennica klasy 2 c

Sprzątanie Świata – Polska

Akcja jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii,
zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie Świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Dlatego uczniowie klasy 2 c chętnie wyruszyli w okolice parku u zbiegu ulic Kruczej i Wałach Jagiellońskich w dniu 21.09.2014r na siódmej godzinie lekcyjnej.

Wyposażeni w foliowe rękawiczki i worki byli gotowi wysprzątać chociaż tak mały kawałek ziemi. Gdy dotarli na miejsce każdy z nas poczuł zawód, ale równocześnie szczęście. Z pewnością przezwyciężyło to drugie uczucie. Poprzednimi laty w akcji sprzątania świata mogliśmy zebrać nawet trzy worki śmieci. W tym roku nie udało nam się zebrać nawet jednego. Oznacza to, że ludzie, władze miasta zaczęły dbać o środowisko i nie wyrzucają już wszystkiego na trawę.

Mamy nadzieję, że tak zostanie, i że będziemy mogli żyć w zdrowym i wolnym od śmieci środowisku.

Wnioski:

Proponujemy poszukać innego miejsca do sprzątania. Poświęcić tej akcji więcej czasu niź jedna godzina lekcyjna. Może klasy będą wychodzić w inne zaśmiecone miejsca raz podczas pobytu w gimnazjum.

Tekst przygotowały i opracowały :

Anna Kamińska-Kuś, wychowawca klasy 2 c i Natalia Pluta- uczennica klasy 2 c