„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W GIMNAZJUM NR 2 W OLEŚNICY

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W GIMNAZJUM NR 2 W OLEŚNICY 20 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994 roku, w trzeci weekend września. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. Do tej ogólnopolskiej akcji po raz kolejny przyłączyli się pod opieką wychowawców (na godzinie wychowawczej) i nauczycielki biologii Aliny Jankowskiej (na lekcjach biologii) uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Oleśnicy.

Dnia 20 września 2013 roku uczniowie sprzątali okolice naszego Gimnazjum: teren szkoły, bliskie sąsiedztwo terenu szkoły (chodniki, trawniki), park przy ulicy Wałowej, okolice stawu przy ulicy Kruczej oraz teren Podzamcza. Młodzież pracowała
w kilkunastoosobowych grupach, zbierając odpady do foliowych worków. Nauczyciele zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami (ochronne rękawiczki) oraz podczas poruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie złożyli do kontenerów na terenie szkoły (boisko szkolne). Była to kolejna świetna lekcja przyrody, której głównym celem była troska o środowisko, w którym żyjemy.

                                    Opracowała: mgr Alina Jankowska

nauczyciel biologii w Gimnazjum Nr 2