Szkolenia Pocztów Sztandarowych

   Dnia 26 kwietnia 2017 w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy odbyła się II edycja szkolenia pocztów sztandarowych organizowana  przez 2. kompanię regulacji ruchu w Oleśnicy wraz z Gimnazjum nr 2.

Szkolenie zostało poprzedzone wykładem na temat symboli narodowych i ich znaczenia, które poprowadzili pracownicy IPN: pani Sylwia Krzyżanowska i pan Wojciech Trębacz.

Następnie wszyscy opiekunowie wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi udali się do sali gimnastycznej w celu szkolenia praktycznego.

Żołnierze 2. kompani regulacji ruchu ćwiczyli z przedstawicielami szkół komendy musztry podstawowej, rozszerzonej oraz czynności pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych.

Po wielu próbach, w obecności Burmistrza Miasta Michała Kołacińskiego, wszystkie poczty sztandarowe zaprezentowały swoje wysokie umiejętności.

   Na zakończenie szkolenia burmistrz Michał Kołaciński wraz z dowódcą Garnizonu Oleśnica ppłk Dariuszem Zarembą, dowódcą 2. kompanii regulacji ruchu kpt. Arturem Dąbrowskim i dyrektorem Gimnazjum nr 2 panią Dorotą Rasałą-Świtoń wręczył certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z zaproszeniem na kolejną edycję.