Szkolenie uczniów w ramach Pilotażowego Projektu „PROGR4MOWANIE”

W dniach 25-28 kwietnia 2017 r. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem TIB (Twórcza Informatyka z Baltie) zorganizowało na terenie województwa Dolnośląskiego warsztaty z programowania. Oferta skierowana była do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Dolnego Śląska.

„Nauka programowania Baltie“ jest formą wsparcia nauczycieli w związku z planowanym w ramach reformy oświaty wprowadzeniem nauki programowania.

Z naszego gimnazjum, w dniu 25.04.2017 na szkolnie oddelegowano nauczyciela informatyki p. Weliczko wraz z uczniem klasy II. W trakcie zajęć uczniowie efektywnie uczestniczyli w lekcji z programowania. Materiał został zaprezentowany jako propozycja nauczania programowania  w każdej klasie – już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W czasie warsztatów uczniowie zrobili swój pierwszy program. Zapoznano też uczniów z platformą testową i konkursową zawierającą automatyczną ocenę prac uczniów. W czasie zajęć wykorzystano program Baltie 3, dostępny na stronie www.baltie.pl.

Zajęcia odbyły się w ciekawej i miłej atmosferze, a co najważniejsze, było to kolejny pomysł na realizacje tematyki zajęć informatycznych w ramach tematów dotyczących programowania.

0101