SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY ph.: POLSKIE POWSTANIE NARODOWE: POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE

W piątek , 20.01.2017r o godzinie  14.20 w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy  odbył się szkolny konkurs wiedzy  o powstaniu kościuszkowskim. Celem konkursu było  promowanie sylwetki Tadeusza Kościuszki, wzbogacenie wiedzy uczniów na temat powstań narodowych oraz budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością .

Konkurs rozpoczął się od prezentacji multimedialnych na temat powstania kościuszkowskiego i rozbiorów Polski.

Po tej części uczniowi przystąpili do rywalizacji zespołowych. Zadania, które otrzymali to: pytania zamknięte, pytania otwarte, analizę  tekstu źródłowego, (przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem ) zadanie z mapą.  Dużo pozytywnych emocji wzbudziły puzzle – ułożenie rozsypanki  przedstawiającej bitwę pod Racławicami.  Najtrudniejszym zadanie było przygotowanie pisemnego wezwania do powstania narodu polskiego przeciwko zaborcom .
W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy Gimnazjum nr 2. W wyniku rywalizacji uzyskano następujące wyniki:

I miejsce – 3a

II miejsce – 1a

III miejsce – 3b

Konkurs spotkał się z dużą sympatią ze strony uczestników.

Beata Rubaszewska