SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY ph.: POLSKIE POWSTANIE NARODOWE: POWSTANIE STYCZNIOWE

W poniedziałek, 21.11.2016 r w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy odbył się szkolny konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym. Organizatorem kolejnego już konkursu z cyklu powstania narodowe była nauczycielka historii Beata Rubaszewska.

Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat powstań narodowych , budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością  i kształcenie szacunku wobec tradycji narodowej

W trakcie rywalizacji zespołowych uczniowie   musieli wykazać się obok wiedzy umiejętnościami z zakresu analizy obrazów , mapy i tekstów źródłowych. Były również zadania otwarte, zamknięte, rozpoznawanie postaci związanych z powstaniem.  Uczniowie po raz kolejny udowodnili , że historia naszych przodków jest dla nich ważna.

W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy Gimnazjum nr 2. W wyniku rywalizacji uzyskano następujące wyniki:

I miejsce – 2b 

II miejsce – 3b 

III miejsce – 3a

IV miejsce – 2c

Konkurs spotkał się z dużą sympatią ze strony uczestników.