Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

04.11.2016 r odbyła się druga edycja szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat UE, kształtowanie tożsamości narodowej uczniów, postaw tolerancji wobec innych narodowości i rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy Organizatorem konkursu był opiekun szkolnego Klubu Europejskiego działającego przy Gimnazjum nr 2 – pani Beata Rubaszewska.
Każdą klasę reprezentowała wybrana wcześniej trzyosobowa drużyna. Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradzała się. Odpowiedzi udzielał kapitan drużyny. Łącznie było siedem zadań. Drużyny losowały pytanie zamknięte – wcześniej otrzymali wraz z regulaminem zestaw pytań zamkniętych do przyswojenia. Były również pytania otwarte. Państwa członkowskie UE – to kolejne zadanie podczas którego należało po konturze państwa rozpoznać co to za państwo i dopisać jego stolice . Uczniowie mieli również ułożyć puzle – Parlament Europejski jak również podzielić się wiedzą na temat ojców Europy.

Wyniki konkursu:

  • I – 2c
  • II – 2b
  • III – 2a
  • IV – 3b
  • V- 3c
  • VI – 3a
  • VII – 1c