Uczniowie Gimnazjum nr 2 zapracowali na kolejny sukces.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy wzięli udział w  Olimpiadzie Geograficznej dla uczniów dolnośląskich gimnazjów zorganizowanej przez Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu, pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem Olimpiady jest m.in. rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień.
Ponad 1000 uczniów z Dolnego Śląska przystąpiło do rywalizacji konkursowej na etapie swojej szkoły, ale tylko 300 wywalczyło możliwość startu na poziomie etapu powiatowego.
Z naszej szkoły do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Agata Szczęśniak, Maciej Danik, Szymon Hrehorowicz, Cezary Janiak, Damian Nasiadek oraz Adrian Szymański.
11 marca 2017 r. wraz z opiekunem, nauczycielem geografii panią Małgorzatą Czapigą – Maciąg  udali się do Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu gdzie pisali test składający się z 40 zadań zamkniętych. Do ścisłego finału zakwalifikował się Szymon Hrehorowicz.
Bardzo cieszą nas te wyniki, a wszystkim uczestnikom gratulujemy.