Wolontariusze są wśród nas

Według Wikipedii wolontariat jest to  „dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, lub przyjacielskie.” Część uczniów naszej szkoły bierze udział w takich właśnie „pracach na rzecz innych”.  Koło wolontariacie istnieje w Gimnazjum nr 2 od roku 2012. Celem naszej działalności jest:

  1. Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie.
  2.  Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym .
  3. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym.
  4. Szerzenie idei wolontariatu.
  5. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  6. Współdziałanie ze Świetlicą Środowiskową Bratnia Dłoń w Oleśnicy.

Realizując powyższe cele systematycznie współpracujemy ze Świetlica Środowiskową Bratnia Dłoń. Nasze zadanie to przede wszystkim pomoc dzieciom – podopiecznym  świetlicy środowiskowej przy ulicy Bratniej. Dzieci i młodzież przychodzą do świetlicy każdego dnia po lekcjach, a naszym obowiązkiem jest pomoc w nauce i zagospodarowanie im w sposób jak najbardziej kreatywny ich wolnego czasu.  Wychowankowie świetlicy chętnie korzystają z naszej pomocy. Bardzo miłe jest, kiedy dzieci witają się z nami, i są zaangażowane w zajęcia, ponieważ cieszymy się, że nasza praca nie idzie na marne. Co roku nasi wolontariusze przepracowują ponad 200 godzin w świetlicy. Dla naszych podopiecznych organizujemy Mikołajki i Dzień dziecka.

Współpracując m.in.z Centrum Pomocy Nadzieja – Kościół Zielonoświątkowy, SiM, PCK, Caritas przy parafii pw. Św. Jana Apostoła w Oleśnicy  współorganizowaliśmy (i nadal to robimy) zbiórkę żywności z różnych okazji dla mieszkańców Oleśnicy.

Chętnie angażujemy się w pomoc kombatantom, członkom Armii Krajowej otaczając opieką naszych przyszywanych dziadków i babcie. Pomagamy im w zakupach, czytamy książki, odwiedzamy w szpitalu. Łączymy pokolenia poprzez wspólne spędzanie czasu.

Nie zapominamy także o zwierzętach. Zorganizowaliśmy akcję dokarmiania ptaków w okresie zimy, jak również zbiórki m.in. żywności dla zwierząt ze schroniska we Wrocławiu i w Oleśnicy.

Propagujemy działalność wolontariacką na terenie szkoły i miasta uczestnicząc w konkursach, spotkaniach  i organizując działania dla społeczności naszej szkoły i miasta.


SUPERWOLONTARIUSZE PAŹDZIERNIKA:

• Wiktoria Doziwska
• Karolina Lambryczak
• Sylwia Dunajska
• Karolina Marszałek
• Hanna Jakubowska
• Marcelina Kocaj
• Dagmara Buła
• Alicja Gałek
• Maja Latosi
• Karolina Huzarska
• Nicola Szylle
• Jagoda Junik
• Wiktoria Kozakiewicz
• Julia Rączkowiak
• Ola Nikody
• Paulina Nowak
• Alicja Wieczorek
• Martyna Stawiarska

 

WOLONTARIUSZEM PAŹDZIERNIKA ZOSTAJE:

Nicola Szylle

Wolontariusz-X-2016