Wycieczka do Instytutu Chemii we Wrocławiu

Dnia 10.05.2017 r. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym wycieczka do Instytutu Chemii we Wrocławiu. Została ona zorganizowana przez panią Sylwie Pakos. Gdy dojechaliśmy na miejsce od razu zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. W jednej grupie znajdowały się pierwszoklasiści a w drugiej drugoklasiści i trzecioklasiści. Po wejściu do laboratorium założyliśmy strój  ochronny. Zostały nam wręczone karty z układem okresowym pierwiastków oraz karty pracy, na których były pokazane następujące zadania:

zadanie 1: Mając do dyspozycji stały chlorek sodu przygotuj 50 g roztworu 10 % tej soli b) Ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 50 g 10% roztworu aby uzyskać roztwór 15%.

zadanie 2: Mając do dyspozycji stały CuSO4 * 5H2O przygotuj 50 g roztworu o stężeniu 1%. Sporządzony  roztwór przelej do butelki z odpowiednia etykieta.

zadanie 3: Mają do dyspozycji  CuSO4 *5H2O przygotuj 100 cm3 roztworu o stężeniu o,1 mol/dm3 . sporządzony roztwór przelej do butelki z odpowiednia etykietą.

zadanie 4: Do 50 g roztworu 10% kwasu siarkowego (VI) ze stężonego 98% kwasu o gęstości 1,84 g/cm3 . Sporządzony roztwór przelej do butelki z odpowiednią etykietą.

zadanie 5 Przygotuj 100 g/cm3 roztworu stężonego kwasu solnego 36% o gęstości 1,19 g/cm3. sporządź roztwór przelej do przygotowanej butelki z odpowiednią etykietą.

Po wyjściu z Uniwersytetu pojechaliśmy do MacDonalda na ciepły posiłek, po czym wróciliśmy do domu. Wycieczka była  ciekawa i wszyscy dobrze się bawili.Zapraszamy na kolejne wyjazdy w przyszłym roku szkolnym.