Wycieczka do Instytutu Chemii we Wrocławiu.

Dnia 16.11.2016 r. odbyła się wycieczka do Instytutu Chemii we  Wrocławiu. Organizatorem była pani Sylwia Pakos. Po wyjściu z autobusu poszliśmy do Instytutu Chemii we Wrocławiu gdzie dobraliśmy się w pary a  później zostaliśmy podzielni na grupy po 10 osób. Weszliśmy do laboratorium dostaliśmy tam ochronne okulary fartuszki i rękawiczki  i rozdano nam też karty pracy, na których było napisane jak krok po kroku wykonać jakieś doświadczenie. (tematy doświadczeń:

  • DOŚWIADCZENIE 1: ROZPUSZCZANIE STAŁEGO WODOROTLENKU SODU U WODZIE ; DOŚWIADCZENIE
  • BADANIE ODCZYNU BADANIE ODCZYNU WODOROTLENKU SODU I WODY AMONIAKALNEJ POMOCĄ WSKAŹNIKÓW
  • DOŚWIADCZENIE 3: OTRZYMYWANIE ROZTWORU WODOROTLENKU W REAKCJI METALU Z WODĄ
  • DOŚWIADCZENIE 4: OTRZYMYWANIE WODOROTLENKU MAGNEZU [SPALENIE MAGNEZU I REAKCJA POWSTAŁEGO PRODUKTU Z WODĄ]
  • DOŚWIADCZENIE 5: OTRZYMANIE ROZTWORU WODOROTLENKU WAPNIA W REAKCJI TLENKU WAPNIA Z WODĄ
  • DOŚWIADCZENIE 6: OTRZYMYWANIE WODOROTLENKU ŻELAZA [III]
  • DOŚWIADCZENIE 7:OTRZYMANIE WODOROTLENKU MIEDZI [II]
  • DOŚWIADCZENIE 8:OTRZYMANIE WODOROTLENKU GLINU I CYNKU ORAZ BADANIE ICH WŁASNOŚCI AMFOTERYCZNYCH.)

W uzupełnianiu karty pracy pomagały nam panie prowadzące, sami wykonywaliśmy doświadczenia, ale jedno  wykonywały panie prowadzące zajęcia ponieważ mogły być dla nas niebezpieczne. Pod koniec zajęć musieliśmy dokładnie wypłukać wszystkie zlewki
i probówki. Po wyjściu z Instytutu udaliśmy się do autokaru aby pojechać do Macdonalda coś przekąsić.

    Wycieczka była ciekawa i dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy.

Komenda Patrycja kl 1 b