Z wizytą w instytucie chemii

Dnia 11.01.2017 r. odbyła się wycieczka do Instytutu Chemii we Wrocławiu . Jej organizatorem była pani Sylwia Pakos.Celem wyjazdu był udział w comiesięcznych warsztatach w Instytucie chemii we Wrocławiu. Uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy. Klasy trzecie gr.1 oraz klasy 1-2 gr.2. Panie prowadzące zajęcia rozdały karty pracy. Starsi uczniowie otrzymali doświadczenia o następujących tematach:

Doświadczenie 1. Badanie własności fizycznych i odczynu kwasów karboksylowych; Doświadczenie 2 Badanie mocy kwasu octowego kwasu siarkowego i kwasu węglowego; Doświadczenie 3 Badanie własności kwasowych kwasu octowego; Doświadczenie 4. Reakcje kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu otrzymywanie mydła; Doświadczenie 5. Zachowanie się mydła w wodzie destylowanej, wyciągowej i w wodzie z dodatkiem soli wapnia; Doświadczenie 6 reakcja kwasu oleinowego z wodę bromową; Doświadczenie 7. Reakcja estyfikacji i jej produkt.

Młodsi uczniowie miały nieco łatwiejsze doświadczenia a mianowicie: Doświadczenie 1 rozdzielenie mieszaniny piasku i soli kuchennej; Doświadczenie 2 rozdzielenie opiłków żelaza i sproszkowanej siarki; Doświadczenie 3 rozdział dwóch nie mieszajęcych się cieczy (wody i chlorofomu).Ekstrakcji rozdziału mieszanin wodnych rostworów jodu i chlorku niklu; Doświadczenie 4 rozdział piasku i jodu przez sublimacje; Doświadczenie 5 Destylacja mieszaniny acetonu i wody.

Wszyscy z dużym entuzjazmem uczestniczyli w warsztatach. Wycieczka była wspaniała i wszystkim się podobała.