Zasady naboru do szkół ponadgimnazjlanych

Zamieszczamy materiał zawierający harmonogram oraz zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych obowiązujące na rok szkolny 2017/2018.

Załączony materiał był zaprezentowany i omówiony na spotkaniu z rodzicami uczniów klas III w dniu 18 maja 2017 r.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych