Certyfikat szkoły dbającej o bezpieczeństwo

Szkoły dbające o bezpieczeństwo.

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” jest to konkurs  organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Głównym celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez:

  • animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa,
  • edukację społeczno- prawną uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • profilaktykę zachowań agresywnych,
  • poprawę stanu wypadkowości w szkołach.

Konkurs trwa cały rok szkolny na terenie całego województwa (Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra).

Instytucje i organizacje wspierające organizację konkursu:

  • Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
  • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • Poradnia Psychologiczno-Psychologiczna nr 4 we Wrocławiu

Certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”: