Certyfikat Wdzięczności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Certyfikat Wdzięczności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku – po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja – po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim – Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany.
Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem:
Aleksander Świętochowski
Bolesław Prus
Henryk Sienkiewicz
Stefan Żeromski
i wielu innych wybitnych Polaków.

Obecnie Towarzystwo działa  w prawie 90 jednostkach terenowych realizując  swoje cele statutowe, do których należy:

  • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
  • poszanowania ich,
  • objęcia ochroną i otoczenia opieką,
  • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,
  • działanie na rzecz ochrony środowiska.

Społeczność Gimnazjum nr 2 również włącza się w te działania co zostało docenione poprzez wręczenie szkole certyfikatu wdzięczności.