Medal „Pro Memoria”

Medal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na wszystkich frontach oraz osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Odznaka ma kształt krążka. Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojskowego siedzący na obnażonej szabli skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie znajduje się w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, a pośrodku napis: „PRO MEMORIA” nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: „8 MAJA 2005” (60. rocznica zakończenia II wojny światowej). Odznaka została zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich.
Odznaka zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym, nawiązujących do wstążek Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi z Mieczami.

Dyplom Pro_Memoria