Stań po zielonej stronie mocy!

Stań po zielonej stronie mocy

Firma Slam Poland sp. z o.o. jest pomysłodawcą jak i organizatorem akcji ekologicznej Stań Po Zielonej Stronie Mocy. Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu, poprawy świadomości ekologicznej. Celem akcji jest zbiórka m.in.: płyt CD/DVD/BR, zużytych telefonów, baterii, ładowarek od telefonów, etui od płyt CD/DVD/BR, kabli, pilotów (od TV), pendrivy, dyski HDD, słuchawki, inne. Obecnie akcja prowadzona jest w pięciu województwach: wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie oraz śląskie.

My uczestniczymy w tej akcji od jej pierwszej edycji.

Więcej informacji na stronie:

http://stanpozielonejstroniemocy.pl/