Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów

Statuetka za krzewienie pamięci o Lwowie i Kresach  – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów. 

Gimnazjum nr 2 otrzymało ją za wieloletnią współpracę jak również szerzenie wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo – Wschodnich m.in. organizowanie konkursów, udział w akcji Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów