Wdzięczność Młodych Serc

”Wdzięczność Młodych Serc” jest prestiżową nagrodą Stowarzyszenia PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, przyznawaną osobom, instytucjom i organizacjom, których działanie w sposób wybitny przyczynia się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia oraz szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wzrastania. Zgodnie z założeniami Konkursu zadania realizowane na poszczególnych płaszczyznach mają służyć:

  • promocji człowieka, pracy charytatywnej i edukacyjno – wychowawczej;
  • upowszechnianiu i promowaniu działalności na rzecz ”Małej Ojczyzny”, przybliżaniu i integracji kultur;
  • podejmowaniu systematycznych i długofalowych działań i inicjatyw związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży;
  • aktywizowaniu dzieci i młodzieży do podejmowania działań i inicjatyw na rzecz innych osób;
  • propagowaniu i umacnianiu zasad fair play w codziennym życiu,
  • rozwijaniu pracy zespołowej i integracji grup;
  • ciągłej pracy nad osobistym rozwojem;
”Wdzięczność Młodych Serc”
”Wdzięczność Młodych Serc”

Wdzięczność Młodych Serc 2008