„Czas na zdrowie”

Sprawozdanie z festynu „Czas na zdrowie”:

    30 kwietnia 2014 r. na terenie naszej szkoły gościliśmy uczniów oleśnickich szkół podstawowych na festynie „Czas na Zdrowie”, którego organizatorami byli uczniowie Gimnazjum nr 2. Festyn rozpoczęliśmy od pokazu tańca naszych wygimnastykowanych koleżanek, z kolei pani dyrektor przedstawiła zaproszonych gości oraz przypomniała cel naszej wspólnej zabawy.

Pierwszym punktem naszego spotkania była konkurencja na dekoracje owocowo – warzywna. Każdy zespół miał określony rodzaj owoców i warzyw. W przeciągu 30 minut zawodnicy mieli wykonać oryginalną dekorację. Od początku można było zauważyć profesjonalizm naszych kolegów i zaangażowanie. Komisja sędziowska podczas oceny brała pod uwagę estetykę wykonania dekoracji oraz ład i porządek na stanowisku pracy, pomysłowość, oryginalność, różnorodność form ,wrażenie ogólne kompozycji jak również atmosferę i współprace w drużynie. Tę konkurencje wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Kolejnym zadaniem dla drużyn było wypełnienie testu wiedzy na temat zdrowego odżywiania. W kilku salach odbyła się projekcja filmów z cyklu „Śmietnik w mojej głowie”. Zawodnicy z każdej szkoły zostali podzieleni na grupy i udali się do wskazanej sali. Po obejrzeniu filmów zobowiązani byli do indywidualnego wypełnienia testu. Suma punktów każdego zawodnika decydowała o miejscu drużyny. W tej konkurencji również najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7, wszyscy zawodnicy zdobyli minimum 90% wymaganych punktów.

Po pracy umysłowej udaliśmy się wszyscy na boisko szkolne, by w ramach rozgrzewki wspólnie odtańczyć Belgijskiego. Następnym punktem Festynu był udział w siedmiu konkurencjach sprawnościowych. W tym momencie do działania weszli uczniowie z grupy projektowej pani dyrektor „Gry i zabawy naszych dziadków”.

Z puli 30 rodzajów różnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu specjaliści od zabaw naszych dziadków wybrali siedem konkurencji: gra w gumę – kto szybciej?, gra w gumę – kto wyżej?, gra w ciup, skoki w kabel, gra w kapsle, „Raz, dwa, trzy Flinston”, „Pan Sobieski miał trzy pieski”. Miesiąc przed Festynem każda szkoła otrzymała regulaminy poszczególnych konkurencji wraz z filmikami instruktażowymi. Miło nam było, że zawodnicy zapoznali się wcześniej z zasadami festynowych konkurencji, bo to znacznie wpłynęło na sprawność przeprowadzenia zawodów.

Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali nagrody w postaci zdrowej żywności, gadżetów promujących zdrowy styl życia (smycze, opaski, koszulki, książeczki), a najlepsi karnety na basen i na mini golfa. Ponadto drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 otrzymała puchar dyrektora Gimnazjum nr 2.     Nagrody zostały zakupione z funduszy pozyskanych od Burmistrza Miasta Oleśnicy, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy, Dyrektora SP ZOS Oleśnica, Dyrektora Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol” w Oleśnicy, Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy oraz Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy.  Uważamy, że Festyn „Czas na Zdrowie” można zaliczyć do udanej inicjatywy i z całą pewnością wpisze on się na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez młodzież naszej szkoły.