Regulamin projektów edukacyjnych 2015-16

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy.

podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  poz. 843).

Pełna treść regulaminu projektów 2015-16