Drogi Gimnazjalisto!

Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać – pomyśl:

 • w jakich dziedzinach jesteś dobry,
 • co Cię interesuje,
 • jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości?

Spotkania z doradcą zawodowym w Twojej szkole pomogą Ci:

 1. Urzeczywistnić swoje marzenia.
 2. Konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu .
 3. Pokonywać kolejne etapy w planowaniu przyszłości.
 4. Zyskać pewność siebie i zapobiegać niepowodzeniom.
 5. Pozwolą Ci  zaplanować swoją przyszłość, swoją karierę  zawodową.

sdz3

Jeśli chcesz kierować swoim życiem i karierą zawodową, musisz dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. Powinieneś się do tego przygotować.

Zapraszamy do udziału w warsztatach i spotkaniach indywidualnych.

Dzięki temu zbierz informacje:

sdz1

Celem działań szkolnego doradcy zawodowego jest:

 1. Przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz do opracowania własnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 2. Przygotowanie rodziców do udzielania dorastającym dzieciom skutecznego wsparcia w czasie, gdy decydują one o wyborze szkoły i zawodu
 3. Świadczenie nauczycielom pomocy w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

Proponowane formy działania:

 1. Poradnictwo grupowe/warsztaty. Zajęcia grupowe odbywają się na terenie szkoły w poszczególnych klasach oraz w grupach międzyoddziałowych zainteresowanych danym tematem. Tematy prowadzonych warsztatów dostosowane są zarówno do potrzeb wiekowych uczniów, etapu kształcenia oraz specyfiki szkoły lub profilu klasy.
 2. Poradnictwo indywidualne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu, który dotyczyć może wyboru zawodu, lub zmiany szkoły, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego. Rozmowa doradcza , która jest podstawową metodą stosowaną w indywidualnym poradnictwie zawodowym  rozważa następujące zagadnienia:
 • zdefiniowanie problemu,
 • określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy,
  ocenę sytuacji,
 • fazę diagnostyczną,
 • sformułowanie indywidualnego planu działania.
 • Podczas porady indywidualnej doradca zawodowy wykorzystując różne metody i narzędzia takie jak: testy, gry, kwestionariusze, programy komputerowe, wywiad i inne.

3.  Organizowanie i prowadzenie projektów dotyczących poradnictwa zawodowego.

Godziny pracy doradcy zawodowego:

 • poradnictwo grupowe według planu,
 • konsultacje indywidualne w poniedziałki od godz.14.30 – po wcześniejszym umówieniu przez e-dziennik lub wlesniowska@pceik.pl  nr tel.  691 40 47 07

Czekam na Was !!!

Wioletta Leśniowska

                                                                        Doradca zawodowy/coach

sdz2