Wykaz obowiązujących podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/16

Poniżej zamieszczamy wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów klas II i III na rok szkolny 2015/2016.

Podręczniki dla klas II i III na 2015-2016

 

Załącznik do uchwały 18/2013/2014 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy z dnia 24.06.2014

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/15

KLASY I

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Autor / wydawnictwo
Język polski Świat w słowach i obrazach   – Gramatyka i stylistyka  26/1/2009164/1/2009 W. BobińskiZ Czarniecka –Rodzik / WSiP
Historia Bliżej historii kl. 1  (podr.+ ćw.) 61/1/2009 K. Kowalewski ; I. Kąkolewski: A. Plumińska-Mieloch / WSiP
Matematyka Matematyka z plusem (podr.+ ćw.)  168/1/2009 A. Mysio, J. Lech / GWO
Biologia Ciekawa biologia 1 35/1/2009 E. Kłos, I Kofta / WSiP
Chemia Ciekawa Chemia 1 40/1/2009 H. GulińskaJ. Smolińska /  WSiP
Geografia Planeta Nowa 1  (podr. + ćw.)        7/1/2009 R. Malarz / Nowa Era
Fizyka Ciekawa fizyka cz. 1 78/1/2009 J. Poznańska, M. Rowińska, E. Zając / WSiP
Religia Szukam was  (nowa wersja) 1653/2011 Władysław Kubik SJ (red.) / WAM
Plastyka W tym cała sztuka 167/2009 J. Gumuła / MAC
Muzyka Muzyczny świat 138/2009 T. Wójcik  / MAC
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa 270/2010 K. Izbicki, Ł. Wrycz- Rekowski  /Operon
J. angielski English Plus 2  (podr.+ ćw.) 300/2/2010 B. Wetz / wyd. Oxford
J. niemiecki Magnet 1 –  (podr. + ćw.) 98/1/2009 Motto Georgio  /wydaw.Lektorklett

 

KLASY II

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Numerdopuszczenia Autor /wydawnictwo
Język polski Gramatyka i stylistyka  ( wydanie VII okładka żółto-niebieska)Świat w słowach i obrazach ( wydanie VII zmienione) 164/2/200926/2/2009 Z. Czarniecka -RodzikW. Bobiński,  / WSiP
Historia Bliżej historii   kl.2 (podr.+ ćw.)  61/2/2009 K. Kowalewski ;  I. Kąkolewski,A.Plumińska-Mieloch  / WSiP
WOS Bliżej świata, wiedza o społeczeństwie (podr.+ ćw. cz. 1 ) 140/2009 M. Wesołowska-Starnowska,A.Filipiuk, W.Starnowski  / PWN
Matematyka Matematyka z plusem   168/1/2010 A. Mysio, J. Lech  /  GWO
Biologia Ciekawa biologia cz.2 35/2/2009 E. Kłos, I Kofta  / WSiP
Chemia Ciekawa Chemia cz.2 40/2/2009 H.Gulińska, J. Smolińska / WSiP
Geografia Planeta Nowa 2  (podr.+ ćw.) 7/2/2009 D. Szczypiński, M. Wójtowicz /Nowa Era
Fizyka Ciekawa fizyka cz. 2 78/2/2009 Poznańska, Rowińska, Zając  /WSiP
Religia Jezus działa i zbawia 1626/2012 WAM Kraków
J. angielski English Plus 3  (podr.+ćw.) 300/3/2011 B. Wetz / wyd. Oxford
J. niemiecki Magnet 2 (podręcznik+ ćwiczenia) 98/2/2009 Motto Georgio wydawnictwoLektorklett
Informatyka Informatyka Europejczyka- wydanie III ( edycja Windows Vista) 568/2012 J. Pańczyk  / Wydawnictwo Helion
Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. 199/2009 U. Biała  /  Opreon

 

KLASY III

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Autor /wydawnictwo
Język polski Świat w słowach i obrazach kl. 3Gramatyka i stylistyka kl. 3 26/3/2009164/3/2010 W. Bobiński  / WSiPZ. Czarniecka -Rodzik  / WSiP
Historia Bliżej historii kl. 3 (podr.+ ćw.)  61/3/2009 K. Kowalewski;  I. Kąkolewski,              A.Plumińska-Mieloch  ./ WSiP
WOS Bliżej świata, wiedza o społeczeństwie (podr.+ ćw. cz. 1 i 2) 140/2009 M. Wesołowska – Starnowska, A. Filipiuk, W.Starnowski  / PWN
Matematyka Nie tylko wynik kl. III 159/3/2011 T. Gwardowska., M. Ogłoza- Fisiak / MAC Edukacja,
Biologia Ciekawa biologia cz.3 35/3/2009 E. Kłos, I Kofta  /  WSiP
Chemia Ciekawa chemia 3 40/3/2009 H. Gulińska, J. Smolińska /WSiP
Geografia Planeta Nowa 3(podręcznik+ ćwiczenia) 7/3/2010 M. Szubert / Nowa Era
Fizyka Ciekawa fizyka  cz. 3 78/2/2009 78/3/2011 Poznańska, Rowińska, Zając WSiP
Religia Jezus prowadzi i zbawia 1626/2012 WAM Kraków
j. angielski  „Oxford GimnazjumExpert” (repetytorium bez dodatkowych ćwiczeń) + arkusze egzaminacyjne Nowa Era 349/2011 J. Quintana   wyd. Oxford
J. niemiecki Magnet 3 (podręcznik+ ćwiczenia) 98/3/2011 Motto Georgio / wyd.Lektorklett
Informatyka Informatyka Europejczyka- wydanie II ( edycja Windows Vista) 75/2009 J. Pańczyk  / Wyd. Helion