Laureaci Orderu Dobra w roku szkolnym 2013/2014

Laureaci Orderu Dobra
w roku szkolnym 2013/2014.

Zuzanna Hajduk

– za otwartość na cierpienie drugiego człowieka, za wolontariat w Świetlicy Środowiskowej, za gotowość do niesienia pomocy. Jest osobą sumienną, odpowiedzialną, gotową nieść pomoc każdej potrzebującej osobie.

Laureatka Orderu Dobra
Laureatka Orderu Dobra

  Karolina Kowalczyk

– za otwarte oczy i serce na potrzeby innych oraz udział w wielu akcjach charytatywnych i wolontariacie. Wyróżnia się bezinteresowną, pełną zrozumienia i serdeczności osobowością.

Laureatka Orderu Dobra
Laureatka Orderu Dobra

 

Logo Orderu Dobra
Logo Orderu Dobra