Zasady współpracy z Ligą Klas

Zasady współpracy z Ligą Klas

 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem LK;
 2. Wyznaczenie uczniów (najwyżej dwóch), którzy będą reprezentować klasę raz w miesiącu na spotkaniach LK (około 3 godzin);
 3. Wyznaczeni uczniowie powinni posiadać zeszyty, w których będą notować ważne informacje ze spotkań;
 4. Sprawozdanie wypełnia cała klasa razem z wychowawcą (podpis wych. na sprawozdaniu);
 5. Sprawozdania składają odpowiedzialni za LK w poszczególnych oddziałach u koordynatora LK na spotkaniu;
 6. Terminy spotkań; – będą podawane na bieżąco.
 7. Nie będą przyjmowane sprawozdania (chyba, że wychowawca był nieobecny) bez podpisu wychowawcy lub sporządzone na innych drukach;
 8. Sprawozdanie proszę wypełniać czytelnie i we właściwe rubryki wpisywać wykonane działania podając daty;
 9. Sprawozdania sporządzone nieregulaminowo nie będą brane pod uwagę;
 10. Jeśli wyznaczone osoby reprezentujące klasę nie sprawdzą się, wychowawca może na spotkanie wyznaczyć innych uczniów;
 11. Regulaminy konkursów, inicjatyw oraz wyniki składamy osobiście lub przez reprezentantów klas u koordynatora LK;
 12. Wyniki rywalizacji możemy śledzić na stroni internetowej szkoły;
 13. Wszelkie reklamacje można zgłaszać przez reprezentantów klas (zapis w zeszycie podpisany przez wychowawcę).

 Życzę owocnej pracy Koordynator LK