XV Dni Papieskie

W dniach 12.10 – 23.10.2015 w naszej szkole obchodziliśmy XV Dni Papieskie. Uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu, wzięli udział w konkursie pt. „Jan Paweł II – Patron Rodziny”, na katechezach zapoznali się z nauczaniem papieża nt. rodziny.

Opiekun SU Elżbieta Kołodziejczyk

dni_papeskie